Eski çağlarda çok tanrılı dinler bulunduğu gibi günümüzde de halen çok tanrılı dine inanan insanlar mevcuttur. Bilindiği üzere çok tanrılı dinlere “putperestlik” adı verilmiştir. Ne var ki, Hristiyanlık tek Allah’lı bir din olarak tanınmasına rağmen, “üçlük” inancı yönünden eleştirilere uğramaktadır: “Hristiyanların üç ayrı Tanrıları var… Onlar üç Tanrı’ya inanıyorlar…” biçiminde suçlayanlar bulunmaktadır.

İşte bende bu yazımda hem kısaca teslis inancının Hristiyanlık Mitolojisindeki yeri önemi ve taşıdığı anlamlar üzerine hem de konuyla ilgili Kutsal Kitap’ ta geçen ayetleri bir araya getirerek nâcizane kısa bir tahlil yapmaya çalıştım.Takdiriniz en büyük temennimiz.

 

Saygı, sevgi ve muhabbetle efendim..????

Teslis Hakkında Kısa Bir Tahlil

Sözlükte “üçleme” anlamındaki teslîs kelimesi, İznik konsilin de kabul edilen ve İsa Mesih’ in önemle vurguladığı Hristiyanlara göre önemli bir doktrindir. Teslisin açıklaması kutsal kitap ayetlerini iyice inceleyerek yapılır yoksa kutsal kitap ta “kutsal kitap” kelimesi olmadığı gibi “teslis” kelimesi de yoktur açıklaması şu şekildedir. İsa “baba” ile aynı kişi değildir; fakat aynı özdendir, İsa bedensel olarak insandır fakat Tanrı doğasına sahiptir. Çünkü Tanrı ile aynı özdendir fakat yine de baba en üstün olandır bunun için baba ya dua eder.

Hristiyanlıkta üç ayrı kişinin tek bir Tanrı’da birleşmesi inancını sembolize için yapılan Yortu dışındaki faaliyetlere de Teslis denilmektedir. Müslümanlıkta bu inancı benimseyenlere Erbab-ı Teslis, Ashab-ı Teslis veya Teslis Ehli adı verilmektedir. Hristiyanlardan aşırı derecede Teslis inancına bağlı olanların kurdukları Teslis Tarikatı’na göre Baba, Oğul, Rûhu’l-Kudüs, tek kişide toplanmış üç kişidir ve aralarında eşitlik vardır. Bu bakımdan birinin diğerine üstünlüğü söz konusu olamaz. Kutsal Teslis Tarikatı adlı tarikatın üyeleri “Teslisciler” diye bilinmektedir.

Bir başka Hristiyan kelâmcısının Teslisi yorumlaması şekli ise şöyledir: Teslis’in birinci unsuru olan Baba-Tanrı ezelîdir, ebeddir, her şeyin evvelini ve sonunu bilir. O’ nun görmediği hiçbir şey yoktur ve O, kudretiyle her şeye hâkimdir. Kâinatı merhametiyle kaplamıştır. Teslis’in ikinci temel unsuru Oğul, Hz. İsa’dır. O, ilâhî kelâmın cisim halini almış, canlı bir görüntüsüdür. Teslis’in üçüncü ve son unsuru Rûhu’l-Kudüs ise Tanrı ruhunu temsil eder. Hz. İsa, Hz. Yahya tarafından vaftiz edilirken Rûhu’l-Kudüs güvercin şekline bürünerek gökten yere inmiştir. Hz. İsa’nın göğe çıkışından kıyamete kadar geçecek zaman içinde Hıristiyanlara Rûhu’l-Kudüs yol gösterecektir.

Üçlü Birlik (Teslis)’in Geçtiği Kutsal Kitap Ayetler

  •          Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları BabaOğul  ve Kutsal Ruh‘un adıyla vaftiz edin. (Matta 28:19
  •        O günlerde Celile’nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria nehrinde vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh‘un güvercin gibi kendi üzerine indiğini gördü. Göklerden, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» diyen bir ses geldi. (Markos 1:9-11)
  •          “Ey Yakub, ve çağırdığım İsrail, beni dinle: Ben O’yum; ilk benim, son da benim. Evet, yerin temelini benim elim koydu, ve gökleri sağ elim yaydı; ben onları çağırınca, birlikte dikilip dururlar…Bana yaklaşın, bunu dinleyin: Başlangıçtan beri gizlice söylemedim; vaki olduğu zamandan beri ben oradayım; ve şimdi Rab Yehova (Baba) ve onun Ruhu (Kutsal Ruh) beni (Söz) gönderdi.” (Yeşaya 48:12-13, 16) 
  •             İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları BabaOğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim” (Matta 28:18-20).  
33
like
108
love
1
haha
7
wow
0
sad
4
angry
19 Yorum konuları
4 Konu cevapları
0 İzleyiciler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorumlar
19 Yorum yazarları
Osman36KrcelfSamet AkbulutyellowredMaydogan Son yorum yazarları
  Abone ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
okan88
Yazar

Daha önceden İncil’e biraz göz gezdirmiştim ama Teslis ile ilgili bir şey görememiştim. Büyük olasılıkla detaylı inceleyemediğim içindir. Gereksiz bilgi yoktur. Sayende yeni bir şeyler daha öğrenmiş oldum. Teşekkürlerimi arz ederim efendim 🙂

Olupapatya
Yazar

Çok açıklayıcı ve güzel bir yazı olmuş. Eline ve yüreğine sağlık ????

hazan
Üye

Kısaca bilgi sahibi olmuş olmak da güzel. Evet geçen ayetlere bakınca ”teslis” kelimesini görmek mümkün değil. Emeğine sağlık özet bir anlatımla bilgi edindik

Osman36
Üye
Osman36

Emegine saglık

Krcelf
Üye

Güzel bir yazı olmuş emeğinize sağlık