Bilim adamları dünya ısısını yıllara göre kıyasladığında, küresel olarak ısının arttığını gözlemlemiştir.

Küresel ısınma tanım olarak, atmosfere salınan sera gazlarının etkisiyle dünya üzerinde yıl boyunca havada, karada, denizde ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen atış olarak özetlenebilmektedir.

 

Küresel Isınmanın Nedenleri Nelerdir

a.Doğal nedenler

b.Yapay nedenler

Doğal Nedenler Nelerdir

Üç ana başlıkta doğal nedenler özetlenebilmektedir.

a.Güneş

b.El Nino akıntısı

c.Dünya’nın presesyon hareketi

Güneş’in Etkisi Nedir?

Dünyanın ısı kaynağı Güneş’tir. Atmosferin üst kısımlarına gelen ışığın tamamı yeryüzüne ulaşmaz. Bir kısmı atmosferde, bulutlara ve yeryüzüne çarparak geri yansır. Diğer kısmı ise atmosferi ve yeryüzüne ulaşır.

Gelen ısı fazla olursa sıcaklık artar, az olursa azalacaktır. Güneş doğal olarak ısınmayı sağlayan en önemli doğal oluşumdur. Gelen ve giden ısı arasında, kaybolan ısı az olur ise Dünya ısınacaktır.

El Nino Etkisi Nedir?

El Nino akıntısı küresel bir okyanus ve atmosfer olayıdır. Sıcak yüzey sularının soğuk derin sular ile yer değiştirmesi ile oluşan, genellikle noel zamanında Amerikanın batı kıyılarını vuran kasırgaların tetiklenmesidir.

Dünya’nın Presesyon Hareketi Nedir?

Sırbistanlı bilim adamı “Milutin Milankoviç” 1930’da Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinin her 95 bin yılda biraz daha basıklaştığını göstermiş, her 41 bin yılda Dünya’nın ekseninde doğrusal bir kayma ve her 23 bin yılda dairesel bir sapma olduğunu belirtmektedir.

Bilim insanlarının bir çoğu presesyon adı verilen Dünya’nın bu hareketinden dolayı soğuk dönemler ve bu soğuk dönemler içinde de 100 bin yıllık periyotlarda da 10 bin yıl süreyle sıcak dönemler geçirdiğini belirtmektedir. Bu olay, dünyanın doğal yollardan ısınmasının nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

Yapay Nedenler Nelerdir?

Atmosferimizde belirli yoğunluklarda bulunan Metan, karbondioksit, kloroflorokarbon gazları, azot oksitler, ozon ve su buharı, yeryüzünden atmosfere yayılan ısı enerjisinin uzaya kaçmasına engel olmaktadır.ısının atmosfere hapsedilmesine yani sera etkisine neden olmaktadır. Küresel ısınmanın yegane nedeni sera gazlarıdır.

Ülkelerin, enerji kaynağı olarak kömür başta olmak üzere fosil yakıtları tercih etmeleri, sera gazı emisyonlarını artırmaktadır. Bu gazların küresel ısınmadaki etkilerini ortadan kaldırmak için 1997’de Kyto Protokolü imzalanmıştır.

Sera Gazları Nelerdir?

Karbondioksit: Kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların sanayide kullanılması sonucu atmosfere karışmaktadır. Yanma olayının yan ürünüdür. Atmosfere karışan karbondioksitin % 80-85 i kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlardan, % 15-20 si canlıların solunumundan (Solunum bir yanma olayıdır) ve mikroskobik canlıların organik maddeleri ayrıştırmasından kaynaklanmaktadır.

Metan: Organik maddelerin oksijensiz ortamda ayrışması sonucunda meydana gelmektedir. Başlıca kaynakları  bataklıklar, çeltik tarlaları, azotlu gübrelerdir. Metan’ın küresel ısınmadaki etki payı % 13 dür..

Kloroflorokarbon gazları: itici gazlar, buz dolaplarında kullanılan gazlar bu gazların başlıca yapay kaynaklarıdır. Küresel ısınmadaki payı % 22 dir.

Azot oksitler: Egzoz gazları, fosil yakıtlar(Kömür vb.) ve organik maddelerin yanması kaynaklı oluşmaktadır. Bu maddelerin küresel ısınmadaki payı % 5 dir.

Ozon: Ozonun başlıca kaynağı, azot oksitlerin ultraviyole ışınları ile reaksiyona girmesidir. Ozonun küresel ısınmadaki sera etkisi % 7 dir.

Su buharı: Güneşten gelen ışınları tutmada ve yükseklere yansıtmada etkilidir.

Sıcaklık: Coğrafi koşulları ve atmosfer olaylarını kontrol eden iklim elemanıdır. İnsan yaşamı üzerinde doğrudan etkilidir. İnsanların yaşama alanlarını, yerleşmeyi, kültürel, sosyal ve ekonomik etkinliklerini, beslenme, giyinme ve ısınma gibi ihtiyaçlarını etkilemektedir.

Küresel Isınmanın Sonuçları Nelerdir?

Sonuç olarak, Dünyamızın ısısı gün geçtikçe artmaktadır. Buzullar erimekte, bahar daha erken gelmekte, kış kısa sürmektedir. Erken gelen baharın bitkiler ve hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Erken çiçek açan bitkiler kısa süreli donlar karşısında çiçek dökmekte verim azalmaktadır. Verim konusunda; buğday bitkisinin ekimi sonrası tohum dormansisinin kırılması ve verim artışı elde edilmesi için üzerinden bir kış geçmesi gerekmektedir. Artık kışlar kısa sürdüğünden tohum dormansisi(tohum uyku durumu) kalkmadığından verim azalmaktadır.

Isınma=Buharlaşma olarak değerlendirildiğinde, dünyanın ısısındaki artış buharlaşmayı artırmakta, yağış rejimi değişikliği ile temiz su kaynakları azalmaktadır. Su hayattır, suyun azalması bitkilerin azalması, bitkilerin azalması besinin azalması ve kıtlığa sebep olmaktadır. Az besin/beslenme = Bağışıklığın düşmesi, buda hastalıların artması anlamına gelmektedir.

Yağışın azalması ile havada asılı kalan bitki polenlerinin, uzun süre yer yüzüne inmemesi hassas kişilerde astım krizlerinin artmasına, alerjen etkileri nedeni ile astım hastalığında artış göstermesine neden olmaktadır.

Sorunun Çözümü

Sorunun çözümü kolay, fosil yakıtlardan uzaklaşılarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekmektedir. Fakat ulaşması kolay olan, maliyeti düşük olan her zaman en çok kullanılandır. Bu nedenle de gelişmiş ülkeler, kömürden, petrolden vazgeçmeyip dünyayı kirletmeye devam ettiği sürece bireysel farkındalık işe yaramayacaktır.

Ülkelerin bir araya gelip bu gidişe dur demesi gerekmektedir fakat para kazanama, daha fazla kazanma, rant kavgaları nedeni ile belli başlı bir ülkeler dışında masaya oturacak kimse olmayacaktır.

Yukarıdaki sonuç yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz, sera gazı yayan fabrikalarda önlemler almalıyız, fosil yakıtları bırakmalıyız demek isterdim fakat asıl gerçek gelişmiş ülkelerin ucuz maliyet nedeni ile fosil yakıtları bırakacaklarını zannetmiyorum.

Umarım çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabiliriz.

48
like
15
love
4
haha
5
wow
3
sad
18
angry
22 Yorum konuları
2 Konu cevapları
0 İzleyiciler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorumlar
23 Yorum yazarları
Can canMurat SiyliSefa AkınMustafa alp akberitan akdemir Son yorum yazarları
  Abone ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Çalı Kuşu
Yazar

Sanırım aynaya bakmamız yeterli olacaktır bu sorunun cevabı için efendim.

Musa Pak
Üye

allah yardımcımız olsun

Gizem Badem
Üye

Güzel

Semih Erdemir
Üye

Güzel paylaşım. Teşekkürler

Halil karayılan
Üye

Kardeş çok haklısın insanlar dünyayı hiç umursamadan dünyayı deodorand vb. Şeylerle dünyayı hep kirletiyorlar