Bir değişken, değişebilen bir değeri karşılayan bir isimden oluşur. Python’da bir değişken tanımlamak için önce ismini sonra da değerini yazarız. 

Değişken İsmi:

   Özel karakter içermemeli, alt tire dışında noktalama işareti içermemeli ve sayı ile başlamamalıdır. Bunun dışında harf, sayı ve alt tire içerebilir. Ayrıca print, for, if gibi Python’un içerisinde bulunan fonksiyonların isimleri değişken ismi olmamalıdır.

Aşağıda birkaç doğru değişken isimlendirmesi:

x=12

x=”merhaba”

merhaba=”x”

Veri Türü:

   Python, bütün değişkenlere bir tür verir. Bu türler, değişkenin işleyişini değiştirir ve hafızada kaydedilmesini kolaylaştırır. Herhangi bir değişkenin türüne type() fonksiyonu ile erişebiliriz. Aşağıdaki gibi:

Hatırlatma: Print, repl.it/languages/python3’de ekranın sağ tarafında bulunan konsola çıktı yazar.

Bu kod, <class ‘int’> çıktısını verir. İnt, integer’ın kısaltmasıdır ve verinin türüdür. 

Bu bölümde 3 veri türü işleyeceğiz. Bunlar  integer, string, float ve bool’dur. 

İnteger

    Tamsayı değerleri karşılar. Tamsayılar üzerinde matematiksel işlemler yapmak mümkündür. Aşağıda birkaç tamsayı değeri tanımı vardır. 

Değişkenleri tanımlarken matematiksel işlemler kullanılabilir. 

String

   String, karakter dizini olarak çevrilir ve art arda sıralı karakterlerdir. Daha basit bir deyişle “metin” veri olan bu veri türü üzerinde matematiksel işlem yapılmaz ve aşağıdaki gibi tanımlanır:

Matematiksel işlemler yapılamasa da, + işareti kullanılarak iki string birbirine eklenebilir.

Yukarıdaki print’in çıktısı merhabadünya’dır. Tabii ki araya boşluk da ekleyebiliriz:

Float

    Ondalık sayılardır. Üstünde matematiksel işlem yapılabilir. 

yukarıdaki kodun çıktısı <class ‘float’>

Bool

   Mantıksal ifadelerdir. “True” ve “False” olarak iki değer alabilirler. == (eşittir), > veya < (Büyük, küçük) işaretleri ile tanımlanırlar.

Yukarıdaki kodun çıktısı “False”dir. 

Yukarıdaki kod ise “True” çıktısı verir. 

Veri Çevrimi

Değişkenler ve veri türleri birbirine çevrilebilir. Bunun için üç fonksiyon kullanılır.

int()

    int fonksiyonu float ve stringleri tamsayıya çevirir (eğer mümkünse). Bunu aşağıdaki gibi yaparız:

Yukarıdaki string veri tamsayıya çevrilmiştir. Bu fonksiyon yazılırken dikkat edilmesi gereken, çevrilecek string verinin sadece sayı karakter içermesidir. “merhaba” veya “abc” gibi stringler tamsyayı çevrilemez ve hata verir. Bunun dışında string veri “14.12” gibi ondalık olmamalıdır. 

Float değerler de int’e çevrilebilir. Bu çevrim yapılırken sayılar ondalık kısımlarını kaybederler. 

Yukarıdaki kodun çıktısı 12’dir. 

float()

   “14.12” gibi ondalık stringler, float ile ondalık sayıya çevrilebilirler. “merhaba” gibi stringler float() fonksiyonunda hata verir. 

   İnteger değerler ise float() ile tamsayıya çevrilirken sonlarına bir ondalık basamak eklenir.

Yukarıdaki kodun çıktısı 12.0’dır. 

    Matematiksel anlamda 12.0 ile 12 aynı değere sahip olsa da, Python’un veri işlemesi bakımından farklı türlere sahiptir. Python değerlerini karşılaştırırken eşit olduklarını, türlerini karşılaştırırken farklı oldukları sonucuna varır. 

str()

   str() fonksiyonu, diğer türleri karakter dizinine çevirir. float değerler “12.23” gibi stringlere, int değerler “52” gibi stringlere çevrilir. Bool değerler bile “False” ve “True” olarak stringlere çevrilir.

Bir sonraki bölümde, kullanıcıdan girdi alarak bunu kullanmayı öğreneceğiz. Bunu yapabilmemiz için print() ve değişkenler konusunun iyice anlaşılması önemlidir. Aşağıdaki soruları cevaplayabiliyorsanız bölümü anlamışsınızdır. 

1) x= 3==2 şeklinde tanımlanan değişkenin türü nedir?

A)İnteger

B)String

C)Float

D)Bool

2)x= “ab”+”ba” şeklinde tanımlanan değişkenin değeri?

A)”ab ba”

B)”abba”

C)”ab,ba”

D)”ab-ba”

3) x= int(12.32) şeklinde tanımlanan değişkenin değeri?

A) 12.3

B) 12

C) “12”

D) 12.32

4)Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir değişken ismidir?

A) degisken= “veri”

B) x_y= “veri”

C) __x123= “veri”

D) x.1= “veri”

5) Hangisi bir verinin türünü bulur?

A) type()

B) print()

C) float()

D) str()

Cevaplar: DBBDA

1
like
5
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry
2 Yorum konuları
2 Konu cevapları
0 İzleyiciler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorumlar
3 Yorum yazarları
DenizcanKerem özdemirmustafa Son yorum yazarları
  Abone ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Kerem özdemir
Üye

Print (perfect)

mustafa
Üye

Bütün serisi bitince baştan sonra bir daha okumak istiyorum parça parça olunca biraz karışıyor o yüzden.